Yealink WPP20

Yealink WPP20

  • USB 2.0
  • Mạng Wi-Fi 802.11ac 5GHz
  • Tính năng Plug and Play
  • Độ trễ thấp
  • Chia sẻ nội dung Full HD 1080P30fps
  • Phần mềm trợ lý cuộc họp được nhúng
  • Hỗ trợ Windows / macOS
  • Hỗ trợ Apple AirPlay
Danh mục: Từ khóa: , ,