Category Archives: Wireless Presentation

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BARCO CLICKSHARE CS-100

Giới Thiệu CS-100 là mô hình hàng đầu của ClickShare, sử dụng CS-100 phục vụ cho các phòng họp sẽ giúp ích cho người dùng nội bộ cũng như khách hàng có mặt trong phòng họp kết nối PC, MAC,… bằng một thao tác nhấn nút và chia sẻ nội dung trên màn hình phòng […]