Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kit

Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kits

Bộ thiết bị hội nghị Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kits bao gồm: MCore Mini-PC, MTouch II touch panel, UVC40 USB video bar

  • Hội nghị truyền hình thông minh với công nghệ AI bao gồm tính năng tự động đóng khung và công nghệ Speaker Tracking
  • 8 micrô mảng MEMS với công nghệ âm thanh full-duplex
  • Nắp ống kính điện tự động
  • Quản lý thiết bị từ xa với Device Management Platform/Cloud Service
  • Triển khai đơn giản và dễ dàng sử dụng với Mcore và cổng VCH