Bộ thiết bị hội nghị Yealink CP960-UVC50

Yealink CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit

  • Bộ thiết bị hội nghị CP960-UVC50 bao gồm: điện thoại hội nghị Yealink CP960, camera Yealink UVC50 USB PTZ
  • Gói thiết bị đầy đủ: bộ phần cứng (camera, thiết bị âm thanh), phần mềm và giấy phép cần thiết
  • Loại bỏ nhu cầu sử dụng cáp USB truyền thống giúp dễ dàng triển khai và sử dụng
  • Trải nghiệm cuộc họp với âm thanh và video cao cấp
  • Quản lý thiết bị từ xa