Thiết bị Hội nghị truyền hình AVer EVC158

Thiết bị Hội nghị truyền hình AVer EVC158

  • Hệ thống đa điểm thuộc hội nghị truyền hình qua IP
  • Nâng cấp lisence lên 6, 8 hoặc 10 điểm cầu
  • Chia sẻ nội dung và video Full HD 1080p
  • Ghi lại cuộc họp chỉ bằng một lần chạm
  • Chú thích bất cứ lúc nào & bất cứ nơi nào
  • Kết nối bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn cần