Thiết bị hội nghị Logitech RoomMate

  • P/N: 950-000084
  • Hỗ trợ phần mềm hội nghị video tương thích, bao gồm Zoom Room Appliances, Microsoft Teams Rooms trên Android và các nền tảng hội nghị video khác.
  • Thiết bị tương thích: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System
  • HDMI Out: 2, HDMI In: 1, USB 3.0: 3x Loại A