Tai nghe Plantronics Blackwire C3225 USB-C

Plantronics Blackwire C3225 USB Type-C

Tai nghe Call center Cổng USB Type-C

Dòng 2 bên tai

Hỗ trợ cổng USB type-C và Cổng 3.5mm

Dùng cho máy tính qua cổng usb-type-C

Corded, Monaural, USB(Type-C), UC Office Headset

Part Number: 209751-101