Tai nghe Plantronics Blackwire C3220 USB-C

USB C C của Plantronics Blackwire C3220

Tai nghe Call center Cổng USB Type-C

Dòng 2 bên tai

Dùng cho máy tính và MAC hoặc Macbook

Có dây, Monaural, USB (Type-C), Tai nghe văn phòng UC

Mã sản phẩm: 209749-101