Tai nghe Plantronics Blackwire C3220 USB-A

Plantronics Blackwire C3220 USB-A

Tai nghe Call center Cổng USB

Dòng 2 bên tai

Dùng cho máy tính qua cổng usb

Corded, Monaural, USB(Type-A), UC Office Headset

Part Number: 209745-101