Tai Nghe Plantronics Blackwire C3210 USB-C

Plantronics Blackwire C3210 USB-C

Tai nghe Call center Cổng USB (Type-C)

Dòng 1 bên tai

Dùng cho máy tính

Corded, Monaural, USB(Type-C), UC Office Headset

Part Number: 209748-101