Tai nghe Plantronics Blackwire C3210 USB-A

Plantronics Blackwire C3210, USB-A

Tai nghe Call center Cổng USB (Type-A)

Dòng 1 bên tai

Dùng cho máy tính

Corded, Monaural, USB(Type-A), UC Office Headset Part Number: 209744-101