Tai nghe Jabra Biz 2300 USB Uc Mono

P/N 2393-829-109

Jabra Biz 2300 USB Uc Mono là tai nghe 1 bên tai sử dụng cáp USB để kết nối và được tối ưu hóa cho các hệ thống UC hàng đầu.

  • Thiết kế nhe nhàng giúp bạn cảm thấy thoãi mái suốt cản ngày.
  • Thiết kế dành cho trung tâm liên lạc.
  • Âm thanh chất lượng.
  • Tai nghe 2 bên tai.