Phần mềm họp trực tuyến Zoom Enterprise

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Enterprise:

  • Mua tối thiểu 100 Host
  •  Lên tới 500 người tham gia đồng thời
  •  Lưu trữ đám mây không giới hạn
  •  Gói giảm giá trên Hội thảo trên web và phòng thu phóng
  • Tổ chức cho tối đa 1.000 người tham gia với gói dịch vụ Doanh nghiệp+
  • Quản lý chăm sóc khách hàng chuyên biệt
  • Bản chép lời