Phần mềm họp trực tuyến Zoom Education

 • Tổ chức cho tối đa 300 người tham gia
 • Đăng nhập một lần (SSO)
 • Bản chép lại bản ghi trên đám mây
 • Tên miền được quản lý
  • Sử dụng tên miền địa chỉ email trường đại học để tự động thêm người dùng vào tài khoản của bạn.
 • Bảng điều khiển của quản trị viên và quản lý người dùng
  • Quản lý người dùng cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên quản lý người dùng chẳng hạn như thêm, xóa, chỉ định vai trò và các tính năng của gói tiện ích bổ sung.
  • Quản lý tất cả người dùng trong công ty của bạn trên một tài khoản để thực hiện thanh toán đơn giản, cài đặt quản lý người dùng nâng cao và toàn bộ thông tin chi tiết về sử dụng trong Cổng quản trị Zoom.
 • Quảng bá thương hiệu của trường và trường đại học