Category Archives: Microsoft Teams Video and Audio Phone

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PHONE MP54

Giới Thiệu Yealink MP54 dựa trên Android 9 điện thoại sở hữu tốc độ phản hồi nhanh hơn và nút Team chuyên dụng, lý tưởng cho nhân viên văn phòng và các khu vực chung. Mang đến giải pháp thoại độc lập và âm thanh rõ ràng, MP54 được trang bị Yealink Optima HD Voice […]