Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar Mini

  • Chất lượng hình ảnh 4K với khả năng xoay nghiêng cơ học
  • Khả năng lấy nét thông minh những người tham gia cuộc họp với công nghệ AI viewfinder
  • Khăn năng quản lý và giám sát các thiết bị phòng họp đơn giản chỉ từ một nền tảng duy nhất với Logitech Sync
  • Công nghệ Rightsense cực kì thông minh cho âm thanh rõ ràng cùng hình ảnh đẹp nhất
  • Khả năng tham gia cuộc họp nhanh chóng chỉ bằng một chạm