Tai nghe Jabra Biz 2400 II USB Duo CC Ms

P/N 2499-823-309

Jabra BIZ 2400 II USB MS Duo là một tai nghe Jabra stereo cung cấp kết nối USB cho tất cả các softphone và ứng dụng UC hàng đầu. Tai nghe sử dụng cho Softphone và máy tính.

  • Tai nghe 2 bên tai.
  • Loại bỏ tiếng ồn : Medium.
  • Nặng chỉ 66 gram.
  • Sử dụng được Microsoft Skype for Business.