HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN ZOOM

Thao Tác Thực Hiện

  • Đăng nhập tài khoản Zoom vào trang zoom.us, vào mục “Account Profile

  • Nhấp “Terminate your Account

  • Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Zoom

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *