HƯỚNG DẪN XÓA LIÊN KẾT TÀI KHOẢN ZOOM CÁ NHÂN RA KHỎI MỘT ZOOM DOANH NGHIỆP

Thao Tác Thực Hiện

  • Đăng nhập tài khoản Zoom lên trang zoom.us, vào mục “Account Profile

  • Nhấp vào Unassociate and create your own account

Kiểm tra thông tin tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *