Hướng dẫn cách thêm phụ đề trên Webinar Zoom

Hướng dẫn sử dụng phụ đề trên webinar của Zoom Meeting

Chức năng thêm phụ đề cho phép người tổ chức hội thảo chỉ định người thực hiện phụ đề hoặc một dịch vụ phụ đề bên ngoài được tích hợp cung cấp phụ đề chi tiết về cuộc hội thảo webinar.

Hướng dẫn sử dụng CLOSED CAPTION

Enabling closed caption (Bật phụ đề)

Account

  1. Đăng nhập AccountZoom vào trang web zoom.us

  2. Nhấn chọn mục Settings, nhấp Account Management, tiếp tục nhấn vào mục Account Settings

  3. Nhấn vào tab Meeting->In Meeting (Advanced)

 4 . Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Turn On để xác minh thay đổi.

 5 . Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Group

  1. Đăng nhập AccountZoom vào trang web zoom.us

  2. Ở mục Admin bên tay trái, nhấp vào mục User Management tiếp theo nhấp vào Group Management.

 3. Nhấn vào mục View trên tên Nhóm 

  4. Nhấn chọn mục Meetings, sau đó nhấp vào In Meeting (Advanced).

  5. Bật chức năng phụ đề 

 4 . Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Turn On để xác minh thay đổi.

 5 . Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

User

Để bật phụ đề chi tiết cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

  1. Đăng nhập AccountZoom vào trang web zoom.us

  2. Trong menu Personal, nhấp vào Settings.

  3. Ở mục Meetings, nhấp vào In Meeting (Advanced).

 4. Bật chức năng phụ đề 

 5 . Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Turn On để xác minh thay đổi.

 6 . Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Bắt đầu Closed Captioning 

Bước 1: Trong cuộc họp Zoom Meeting, cuộc họp đang bắt đầu hãy nhấp vào Closed Captioning chi tiết. 

Bước 2: Có 2 Option cho các bạn lựa chọn Assign a participant to type I will type

Assign a participant to type: Mở cửa sổ người tham gia. Di chuột qua tên của người tham gia và nhấp vào More rồi Assign to Type Closed Caption. Chỉ định người tham gia điền phụ đề

I will type: Bạn tự động điền phụ đề trong phòng họp

Điền phụ đề vào ô này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *