Hướng dẫn sử dụng tính năng Co-Host trên Webinar Zoom

Hướng dẫn sử dụng tính năng Co-Host trên Webinar Zoom

Tính năng Co-host cho phép host chia sẻ quyền hosting với người dùng khác, cho phép co-host quản lý với quyền quản trị của hội thảo. Host là người dùng duy nhất có thể chỉ định co-host. Không có giới hạn về số lượng co-hosts mà bạn có thể có trong một hội thảo Webinar.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Co-Host trên Webinar Zoom

Account

Bật tính năng Co-Host trên hội thảo các bạn thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom trên trang web https://zoom.us/signin
 2. Chọn Account Management > Account Settings>In Meeting (Basic)
 3. Bật tính năng Co-host
 4. Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Group

Bật tính năng Co-Host trên hội thảo các bạn thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom trên trang web https://zoom.us/signin
 2. Nhấp vào  User Management > Group Management
 3. Nhấn vào mục View trên tên Nhóm 
 4. Nhấn chọn mục Meetings, sau đó nhấp vào In Meeting (Basic)
 5. Bật tính năng Co-host
 6. Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

User

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom trên trang web https://zoom.us/signin
 2. Trong menu Personal, nhấp vào Settings.
 3. Ở mục Meetings, nhấp vào In Meeting (Basic)
 4.  Bật tính năng Co-Host
 5. Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Giới Hạn của quyền Co-host

Co-Host không có quyền truy cập vào các điều khiển sau, vì những quyền này chỉ khả dụng cho host trong hội thảo:

 • Closed Captioning  và chỉ định người tham gia cung cấp phụ đề chi tiết
 • LiveStream
 • Kết thúc hội thảo
 • Chỉ định người tham gia làm Co-host

Chỉ Định Co-Host 

Để chỉ định người tham gia làm Co-Host trong hội thảo Webinar 

 • Khi ở mục Panelists, chọn người làm Co-host nhấn mục More->Make Co-host để trở thành một Co-Host của hội thảo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *