HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE CÁC DÒNG VC YEALINK

Thực hiện cuộc gọi

Chọn mục Dial (1) -> bấm OK (2)

Nhập địa chỉ IP cần gọi đến hoặc chọn danh sách đã gọi (3) -> bấm OK (4) hoặc

Bấm  để dừng cuộc gọi

Gọi nhiều site 1 lúc (VC800/VC880)

Chọn Group Dial (1) -> Check vào các site muốn gọi (2) -> bấm Start Conference (3)

Xem lại lịch sử cuộc gọi

Nhận/Từ chối cuộc gọi

Chọn Answer hoặc  trên remote để nhận cuộc gọi đến

Chọn Reject hoặc  trên remote để từ chối cuộc gọi đến

Lưu danh bạ

Chọn mục Dial -> bấm OK

Chọn Directory (1) -> Điền tên danh bạ (2) -> Nhập địa chỉ IP (3) -> Chỉnh Call rate khi gọi tới danh bạ này (4) -> Save (5)

Thay đổi giao diện cuộc gọi (layout)

Trong cuộc gọi, bấm  trên remote

Chọn Layout thích hợp:

1+N: Chọn 1 Site làm khung chính lớn nhất, các site còn lại nằm xung quanh

Selected Speaker: tất cả các Site đều chỉ nhìn được Site chỉ định

Equal NxN: các Site chia tỉ lệ khung hình đồng đều, hiển thị tối đa 3*3

Picture in Picture: Site được gọi chiếm toàn màn hình, Site gọi đến nằm ở góc phải, chỉ sử dụng được ở cuộc gọi 2 Site

Speaker View: Khi Site nào nói, Site đó sẽ tự động chiếm toàn màn hình, các site còn lại nằm xung quanh, chỉ sử dụng được ở cuộc gọi 3 Site (VC800/VC880)

Ghi hình cuộc gọi – Xem lại cuộc gọi

Ghi hình cuộc gọi vào USB: Trong cuộc gọi, bấm  trên remote để ghi hình cuộc gọi vào USB, bấm  lần 2 để dừng và lưu ghi hình 

Xem lại cuộc gọi: Chọn More -> Recording -> Video/ScreenShot/Storage Info

 

Chỉnh Call Rate

Chọn More -> OK

Chọn Setting (1) -> Call Features (2) -> Video Call Rate (3) -> Chọn mức Call Rate (4) -> Save (5)

Cài đặt địa chỉ IP

Chọn More -> OK

 

Chọn Setting (1) -> Advanced (2) -> nhập password (3), mặc định 0000 -> chọn Wired Network (4) -> chọn IPv4 (5) -> nhập thông tin IP -> Save (6)

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *