HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MEETING ID ĐỘNG/TĨNH

Để  lựa chọn Meeting ID động/tĩnh, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Account Zoom 

Bước 2: Sử dụng Meeting ID động

  • Nhấn vào mục New Meeting

Lưu ý: Bỏ tick chọn mục Use My Personal Meeting ID (PMI)

  • Mục Meeting ID, Passcode phần mềm Zoom sẽ tự động cấp ngẫu nhiên cho các bạn

Bước 3: Sử dụng Meeting ID tĩnh

  • Nhấn vào New Meeting

Lưu ý: Tick chọn Use My Personal Meeting ID (PMI) 

  • Ở mục PMI thiết lập Meeting IDPasscode tĩnh. Nhấn Save để lưu cấu hình

  • Kiểm tra cấu hình khi thực hiện cuộc họp

Chúc Các Bạn Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *