Hướng Dẫn Lắp Đặt và Sử Dụng Điện Thoại W56P

Dưới đây là các phụ kiện của điện thoại W56P

Dưới đây là các phụ kiện của điện thoại W53H

Lắp Ráp Điện Thoại DECT

Lắp pin vào thiết bị cầm tay

Kết nối đế sạc và sạc điện thoại

Lưu ý: Điện thoại IP chỉ nên sử dụng bộ chuyển đổi nguồn (5V/600mA) và cáp Ethernet theo chuẩn PoE áp dụng cho điện thoại IP do Yealink cung cấp

*Không nên sử dụng các bộ chuyển đổi và cáp Ethernet khác sẽ làm hư hỏng điện thoại của bạ

Mô tả các phím tắt mặc định:

 

1.Truy cập vào hồ sơ lịch sử cuộc gọi.

2. Kiểm tra trạng thái dòng.

3. Truy cập danh sách liên lạc, chọn một cuộc gọi để thực hiện cuộc gọi nội bộ.

4. Giảm âm lượng chuông.

5. Tăng âm lượng chuông.

6. Truy cập danh sách thư mục.

Hoạt Động Cơ Bản

Nhập và sửa chữa dữ liệu

Nhấn một hoặc nhiều lần để chuyển đổi giữa các chế độ đầu vào khác nhau hoặc nhấn “#”.

Nhấn để chọn các kí tự đặc biệt hoặc nhấn “*”.

Nhấn phím số một hoặc nhiều lần để nhập kí tự và chữ số mong muốn.

Nhấn phím Del để xóa các kí tự.

Nhấn phím Save để lưu thay đổi.

Đăng kí Account trên thiết bị tay cầm

Chúng ta có thể đăng kí 5 thiết bị trên 1 Base, một thiết bị không thể đăng kí 4 Base khác nhau

Trên màn hình LCD của thiết bị tay cầm Searching=>Nhấn giữ nút Paging( biểu tượng wifi) 2s trên Base=>Nhấn Reg trên điện thoại. Có 3 cách để đăng kí

Cách 1: Đăng kí nhanh

Nhấn phím mềm Reg để đăng kí nhanh.

Cách 2:

 • Bấm phím OK=> Nhấn chọn Register Handset.
 • Chọn Base mong muốn và sau đó bấm phím OK. Điện thoại bắt đầu searching Base.
 • Nhấn biểu tượng Wifi trên Base vài giây. Trên màn hình sẽ hiển thị một mã xác nhận.
 • Nhấn phím OK sau khi tìm kiếm Base thành công.
 • Nhập mã PIN của Base (mặc định: 0000), rồi nhấn phím Done để hoàn tất đăng ký. (thông báo trên màn hình success).

Cách 3:

 • Vào Menu => Settings => Registration=>Register Handset=> Base (Ở mục Base này, mình có thể lựa chọn nhiều base), sau đó nhập mã pin và nhấn chọn Done để hoàn tất việc đăng kí.

 – Network ( Tùy theo nhu cầu sử dụng, mô hình công ty, mặc định là DHCP)
Ta có thể cấu hình Base để nhận cài đặt mạng theo một trong các cách sau:

DHCP
– Theo mặc định, Base cố gắng liên hệ với máy chủ DHCP trong mạng của bạn để có được các cài đặt mạng hợp lệ, chẳng hạn như địa chỉ IP, Subnet Mask, địa chỉ Default Gateway và địa chỉ DNS.

Static
– Nếu Base không thể liên lạc với máy chủ DHCP vì bất kỳ lý do gì, bạn cần định cấu hình địa chỉ IP, Subnet Mask, địa chỉ Default Gateway, địa chỉ DNS chính và địa chỉ DNS phụ cho Base.

Hoạt Động Cơ Bản

Bật / Tắt thiết bị cầm tay Để bật thiết bị cầm tay, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm , sau đó màn hình LCD sáng lên.
 • Đặt điện thoại vào đế sạc. Máy sẽ được bật tự động.
 • Để tắt thiết bị cầm tay: Nhấnvà giữ để tắt máy.
 • Khóa / Mở khóa bàn phím:
 • Bấm lâu khi điện thoại không hoạt động để khóa bàn phím.
 • Nhấnvà giữ lại để mở khóa bàn phím.

Chế độ im lặng

Bấm lâu khi điện thoại ở chế độ chờ để chuyển chế độ im lặng sang bật.

Nhấn và giữ lại để tắt chế độ im lặng

Cài Đặt Thiết Bị Tay Cầm

Đổi tên thiết bị tay cầm

 1. Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Settings->Handset Name..
 2. Chỉnh sửa giá trị trong trường Rename.
 3. Bấm phím Save để chấp nhận thay đổi.

Điều chỉnh âm lượng

 • Bấm  khi điện thoại không hoạt động hoặc đổ chuông để điều chỉnh âm lượng chuông.
 • Bấm trong khi gọi để điều chỉnh âm lượng máy thu của loa / tai nghe / tai nghe.

Nhạc chuông

 • Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Settings=>Audio=>Ring Tones=>Melodies.
 • Bấm để tô sáng Cuộc gọi liên lạc hoặc đường dây mong muốn.
 • Bấmđể chọn nhạc chuông mong muốn.
 • Nhấn phím Save để chấp nhận thay đổi.

Thư mục địa phương Để thêm một liên hệ

 • Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Directory=>Local Directory..
 • Bấm phím Options, rồi chọn New Contact.
 • Nhập giá trị mong muốn vào trường Tên, Văn phòng, Di động và Khác.
 • Bấm phím Save để chấp nhận thay đổi.

Để chỉnh sửa một liên hệ

 • Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Directory->Local Directory.
 • Bấmđể tô sáng mục nhập mong muốn.
 • Bấm phím Options, rồi chọn Edit để chỉnh sửa.
 • Chỉnh sửa giá trị mong muốn trong trường Tên, Văn phòng, Di động và Khác.
 • Bấm phím Save để chấp nhận thay đổi.

Để xóa một liên hệ

 • Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Directory->Local Directory.
 • Nhấn hoặc để tô sáng mục nhập mong muốn.
 • Bấm phím Options, rồi chọn Delete để xóa mục đã chọn.

Quay số nhanh

 • Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Settings-> Telephony->Speed Dial.
 • Bấm để tô sáng phím chữ số mong muốn, rồi bấm phím Assign.
 • Bấm để chọn loại thư mục mong muốn.
 • Bấm để tô sáng mục nhập mong muốn, rồi nhấn phím mềm OK. Nếu cả số văn phòng và số điện thoại di động đều được lưu, bấm  để tô sáng số bạn muốn, rồi nhấn lại phím OK.

Tính năng gọi cơ bản

Để thực hiện cuộc gọi trực tiếp

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Nhập số bạn muốn khi điện thoại ở chế độ rảnh.
 • Nhấnđể vào màn hình quay số trước. Nhập số mong muốn bằng bàn phím.
 • Bấm hoặc để quay số.
  • Để thực hiện cuộc gọi từ lịch sử cuộc gọi:
 • Bấm phím History khi điện thoại ở chế độ chờ, sau đó chọn danh sách lịch sử cuộc gọi mong muốn.
 • Bấm để tô sáng mục nhập mong muốn, sau đó nhấn hoặcđể quay số mặc định.

Trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm phím Accept.
 • Nhấn.
 • Nhấn.
 • Nhấn .
 • Kết thúc cuộc gọi
 • Nhấn .
  • Gọi tắt tiếng
 • Bấm trong khi gọi để tắt tiếng cuộc gọi.
 • Bấmlại để tắt tiếng cuộc gọi.

Giữ cuộc gọi và tiếp tục

Để tạm dừng cuộc gọi:

Bấm phím Options trong khi gọi, sau đó chọn Hold.

Để tiếp tục cuộc gọi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu chỉ có cuộc gọi bị tạm dừng, hãy bấm phím Resume.
 • Nếu có hai cuộc gọi bị giữ, hãy bấm phím Resume để tiếp tục cuộc gọi hiện tại.
 • Nhấn phím mềm Swap để trao đổi giữa các cuộc gọi.

Chuyển cuộc gọi Bạn có thể chuyển cuộc gọi theo các cách sau:

Blind Transfer

 1. Bấm phím Options trong khi gọi, sau đó chọn Transfer.
 2. Nhập số bạn muốn chuyển cuộc gọi đến.
 3. Bấm phím Transfer.

Semi-Attended Transfer

 1. Bấm phím Options trong khi gọi, sau đó chọn Transfer.
 2. Nhập số bạn muốn chuyển cuộc gọi đến.
 3. Bấm  hoặc để quay số.
 4. Nhấn phím Transfer khi bạn nghe thấy âm báo lại.

Attended Transfer

 1. Bấm phím Options trong khi gọi, sau đó chọn Transfer.
 2. Nhập số bạn muốn chuyển cuộc gọi đến.
 3. Bấm hoặcđể quay số.
 4. Bấm phím Transfer sau khi cuộc gọi được trả lời.

Call Forward

Để bật tính năng chuyển tiếp cuộc gọi trên một dòng cụ thể:

 1. Bấm phím OK để vào menu chính, sau đó chọn Call Features=>Call Forward.
 2. Nếu có nhiều dòng được gán cho thiết bị cầm tay của bạn, hãy bấm để tô sáng dòng mong muốn, rồi nhấn phím OK.
 3. Bấm  để tô sáng loại chuyển tiếp mong muốn, rồi bấm phím mềm OK.
 4. Always—- Cuộc gọi đến được chuyển tiếp ngay lập tức.
 5. Busy—- Cuộc gọi đến được chuyển tiếp khi đường dây bận.
 6. No Answer—- Cuộc gọi đến sẽ được chuyển tiếp nếu không được trả lời sau một khoảng thời gian.
 7. Chọn Enabled từ trường Status.
 8. Nhập số bạn muốn chuyển tiếp các cuộc gọi đến trong trường Target. Để không trả lời chuyển tiếp, nhấn để chọn thời gian đổ chuông mong muốn để chờ trước khi chuyển tiếp trong trường Sau thời gian đổ chuông.
 9. Bấm phím Save để chấp nhận thay đổi.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *