HƯỚNG DẪN KẾT NỐI TỔNG ĐÀI IP S-SERIES YEASTAR VỚI DỊCH VỤ SIP CỦA CYBERDATA

TỔNG QUAN

Giải pháp này sử dụng tổng đài S-Series của Yeastar, dịch vụ SIP nội bộ của CyberData và hệ thống thông báo đầu cuối qua IP nhằm cung cấp giải pháp thông báo qua giao thức SIP dựa trên công nghệ IP. Giải pháp này xây dựng hoàn chỉnh một giải pháp về hệ thống thông báo(IP Paging), trong đó, tổng đài Yeastar S-series đóng vai trò như một SIP Sever để Cyber Data thực hiện đăng ký và phụ trách vai trò quản lý thông báo (IP Paging).

Tổng đài Yeastar S-Series làm việc hiệu quả với hệ thống SIP nội bộ và thông báo của CyberData mang đến cho người dùng dựa trên những tính năng sau:

 • Liên lạc nội bộ giữa CyberData Intercoms và các số máy lẻ của tổng đài IP Yeastar.
 • Thực hiện thông báo bằng việc quay số nội bộ đến Endpoints.
 • Thực hiện thông báo nhóm qua zone-number được cung cấp bởi CyberData SIP Paging Server.

Cách hoạt động của hệ thống được miêu tả thông qua hình sau:

ĐĂNG KÝ CYBERDATA VỚI TỔNG ĐÀI YEASTAR S-SERIES

1. Tạo số máy lẻ trong tổng đài Yeastar S-series

    – Tổng đài IP Yeatstar-S(Series) cung cấp các tài khoản SIP cho các thiết bị của CyberData bao gồm Trạm báo qua IP (SIP Paging Sever), trạm cấp nguồn cho các thiết bị cảnh báo(SIP Paging Adapter), máy liên lạc nội bộ(SIP Intercom), bộ khuyếch đại âm thanh(SIP Paging Amplifier) và loa thông báo qua SIP(SIP Speaker) để đăng ký. Các thiết bị IP Phone, Soft Phone khác có thể dễ dàng liên lạc với các thiết bị của CyberData.

a. Điều Tiên Quyết

  – Trước tiên hết, hãy đảm bảo tất cả các thiết bị của tổng đài Yeastar-S và CyberData nằm trên cùng một LAN và có thể truy cập được. Trong hướng dẫn ví dụ này, các thiết bị sẽ cùng có dải địa chỉ là: 192.168.100.X, chi tiết như sau:

 • Yeastar VoIP PBX: 192.168.100.100
 • SIP Paging Server: 192.168.100.2
 • SIP Paging Adapter: 192.168.100.3
 • SIP Paging Amplifier: 192.168.100.4
 • SIP Outdoor intercom: 192.168.100.5
 • SIP Speaker: 192.168.100.6

 b. Đăng nhập vào tổng đài Yeastar-S, tạo số máy lẻ cho CyberData.

  – Nhấn chọn Settings -> PBX -> Extensions -> Add extensions.

  – Tạo một EXT(Extention) cho Cyberdata SIP Paging Sever:

 • Type: SIP
 • Extension: 301
 • Caller ID: 301
 • Registration Name: 301
 • Registration Password: Pincode301

  – Ta cũng sẽ tạo các extention cho các thiết bị khách theo fomat trên, cụ thể:

 • IP Phone: 300
 • SIP Paging Server: 301
 • SIP Paging Adapter: 302
 • SIP Paging Amplifier: 303
 • SIP Outdoor Intercom: 304
 • SIP Speaker: 305

2. Tiến hành đăng ký các thiết bị của CyberData đến tổng đài Yeastar-S

  – Có hai cách để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị:

  + Một đó là cung cấp qua PoE Switch

  + Hai là cắm điện trực tiếp trong trường hợp PoE không có sẵn. Mỗi thiết bị sẽ sử dụng mỗi nguồn điện khác nhau:

 • +48V DC : SIP Paging Server and SIP Paging Adapter.
 • +8 to +12V DC/ 1000mA : All intercoms.
 • +12V DC/ 1000mA for SIP speakers.

Trong ví dụ hướng dẫn lần này, ta sẽ kết nối với CyberData qua PoE.

a. Thay đổi địa chỉ IP của các thiết bị CyberData

  – Lấy ví dụ đầu tiên với  SIP Paging Server: 301

  – Đầu tiên, đổi địa chỉ IP của SIP Paging Server thành: 192.168.100.2. Ta cần đổi địa chỉ của máy tính cấu hình (PC, laptop) sang dải địa chỉ mặc định của thiết bị, chẳng hạn: 10.10.10.11.

  – Sau đó đăng nhập với User/Password mặc định:

 • UserName: admin
 • Password: admin

Tới page cài đặt “Network”, sau đó đổi địa chỉ IP thành: 192.168.100.2.

 • Addressing Mode: Static
 • Hostname: PagingServer
 • IP Address: 192.168.100.2
 • Subnet Mask: 255.255.255.0
 • Default Gateway: 192.168.100.1 
 • DNS Server: 192.168.1.1 

  – Sau khi đã thay đổi địa chỉ IP, hãy lưu cài đặt và Reboot SIP Paging Sever. Với các thiết bị khác của CyberData, thực hiện các bước tương tự:

 • SIP Paging Server: 192.168.100.2
 • SIP Paging Adapter: 192.168.100.3
 • SIP Paging Amplifier: 192.168.100.4
 • SIP Outdoor Intercom: 192.168.100.5
 • SIP Speaker: 192.168.100.6

b. Đăng ký các thiết bị CyberData với các Extentions đã tạo trước

  – Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị, ở đây ví dụ là SIP Paging Sever. Tới SIP-Page (nằm ở tầm giữ trang cài đặt), tiến hành điền các thông tin đăng ký vào thiết bị, như sau:

 •  Enable SIP Operation: Checked
 •  Register with a SIP Server: Checked
 •  Primary SIP Server: 192.168.100.100 (The IP address of Yeastar IPPBX)
 •  Primary SIP User ID: 301 (the extension for Paging Server)
 • Primary SIP Auth ID: 301
 • Primary SIP Auth Password: Pincode301

  – Lưu thông tin cấu hình, sau đó reboot để cấu hình được xác nhận.

  – Các thiết bị khác cấu hình tương tự và các thông số như sau:

 •  SIP Paging Server: 301
 •  SIP Paging Adapter: 302
 • SIP Paging Amplifier: 303
 • SIP Outdoor Intercom: 304
 • SIP Speaker: 305

ĐẨY THÔNG BÁO (PAGING) TỚI CÁC THIẾT BỊ CỦA CYBERDATA

  Bây giờ, chúng ta đã quản trị thành công hệ thống mẫu này, khi sử dụng IP Phone để đưa các thông báo, ta có thể điều hướng gói tin Paging tới bất kì thiết bị end-point nào bằng cách gọi số máy lẻ đã đặt từ trước.

1. Đẩy thông báo tới CyberData SIP Outdoor Intercom

  – Trong ví dụ này, ta gọi tới số 304,  Outdoor Intercom sẽ tự động bắt cuộc gọi, người ở phía đầu máy có thể bắt đầu đưa ra thông báo hoặc trò chuyện với người đứng trước thiết bị Intercom, SIP intercom cũng có thể khởi tạo một cuộc trò truyện với IP Phone bằng cách gọi tới số 300.2.  Đẩy thông báo tới CyberData SIP Paging Adapter  

3. CyberData SIP Paging Amplifier

  –   CyberData SIP Paging Amplifier hỗ trợ đăng ký SIP, ta có thể bắt đầu gói tin thông báo bằng việc dial tới ext 303.

4.  Đẩy thông báo tới CyberData SIP Speaker

Sử dụng tương tự các thiết bị ở trên, ta có thể bắt đầu thông báo bằng cách dial tới số lẻ 306.

ĐẨY THÔNG BÁO TỚI CÁC PAGING GROUPS KHÁC NHAU

  – CyberData SIP Paging Server chia tất cả các thiết bị trong vùng thông báo làm 100 nhóm nhỏ, mỗi group sẽ được phân biệt bằng 2 chữ số đặc trưng từ 00-99. Với mỗi vùng nhỏ này sẽ tùy chọn cài đặt của người phân chia. Các gói tin âm thanh được chuyển tới các địa chỉ IP trong LAN.

Ví dụ, ta sẽ tạo 2 paging group 00 và 01 như sau:

 1. Cấu hình SIP Paging Sever

Truy nhập vào SIP Paging Sever (192.168.100.2), đến mục Pgroups

Edit group #0 và #1 để làm ví dụ:

Điền thông tin cho group #0 với Adress là 234.2.1.1, port 11000

Khi cấu hình group #1, ta đặt Address234.2.1.2port 11002.

2. Cấu hình điểm thông báo(end-point)

  – Với group #0, ta chỉ định SIP Paging Amplifier và SIP Paging Adapter là các members.

  – Với SIP Paging Adapter, truy cập vào giao diện Web, tab Multicast

Enable Muiticast Operation và điền Address, port vừa đặt cho Group #0 ở SIP Paging Sever.

SIP Paging Adapter giờ đang ở group #0, các thiết bị khác cài đặt tương tự.

3. Cách chuyển gói tin thông báo

CyberData SIP Paging Server được đăng ký trên tổng đài với ext 301, như vậy, nếu muốn gửi thông báo đến các nhóm khác nhau, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Gọi tới CyberData SIP Paging Server với ext 301
 2. SIP Paging Server sẽ tự động trả lời, và đưa ra thông báo “Enter the 2 digits zone number”.
 3. Nhập Digit của nhóm đã đặt ở trên để đưa ra thông báo cho nhóm đó. Ví dụ 00 sẽ cho nhóm #0, 01 sẽ cho nhóm #1.

CÀI ĐẶT NIGHTRINGER

  – Mỗi thiết bị cuối của CyberData sẽ hỗ trợ 2 tài khoản SIP, tài khoản đầu tiên sẽ được dùng với mục đích truyền tin (Paging), tài khoản thứ 2 là Nightringer được dùng để tạo chuông khi có SIP call tới các nightringer extention. Các nightringer extention thường sẽ được thêm và cùng ring group với IP IP phone trong tổng đài, chuông sẽ được dùng để thông báo tới những người dùng trong khu vực khi có cuộc gọi tới, sau đó người dùng có thể bắt cuộc gọi ở SIP phone và trả lời cuộc gọi, khi đã trả lời, chuông báo từ các nightringer sẽ kết thúc. Dưới đây là mô hình:

Scenario

Trong thời gian ngoài giờ hành chính, nếu có cuộc gọi từ bên ngoài, tổng đài sẽ đẩy cuộc gọi này tới ring group có IP phone và các thiết bị của CyberData. Các điện thoại sẽ đổ chuông đồng thời, các thiết bị Nightringer cũng sẽ reo lên đến khi có người nhấc máy và trả lời cuộc gọi trên.

1. Đăng ký CyberData Nightringer to Yeastar PBX

  – CyberData hỗ trợ hai tài khoản SIP, tài khoản đầu tiên sử dụng SIP UDP port 5060, nightringer sử dụng port 5061.

  – Đăng ký CyberData Paging Server’s Nightringer:

Đăng ký các thiết bị đầu ra :

2. Cấu hình Ring Group trên tổng đài Yeastar S

a. Tạo một Ring-Group có cả Nightringer và IP Phone cần sử dụng:

b.  Cài đặt Time Condition:

c.  Điều hướng tới Ring Group cuộc gọi ngoài giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *