HƯỚNG DẪN KẾT NỐI GATEWAY VOIP YEASTAR TE VỚI 3CX

Giới Thiệu

Hướng dẫn cấu hình từng bước về cách kết nối gateway TE và 3CX. Trung kế E1 trên gateway TE sẽ được mở rộng trên hệ thống điện thoại 3CX. Với kết nối đó bạn có thể:

  1. Thực hiện cuộc gọi đi qua trung kế E1 trên Yeastar TE200
  2. Nhận cuộc gọi đến từ trung kế E1 trên Yeastar TE200

Chế độ tích hợp

3CX và Gateway TE sử dụng chế độ Nhà cung cấp dịch vụ để kết nối với nhau.

Phiên bản Firmware:

Trong hướng dẫn này, chúng ta test TE200 và 3CX.

TE200: 17.18.0.2

3CX: 15.0.60903.0

Mô tả:

Địa chỉ IP 3CX: http://192.168.9.17:5000

Địa chỉ IP TE200: 192.168.9.66

Số E1 chính: 5503300

                                                                        Hình 1 Kết nối TE200 và 3CX

  1. Kết nối Yeastar TE và 3CX

    1.1 Tạo trung kế SPS trên TE200 đến 3CX

  Nhấn chọn: Gateway> VoIP Settings> VoIP trunk> Add VoIP Trunk

                                                           Hình 2. Tạo SIP Trunking trên TE200

Trunk Type: SIP

Provider Name: 3CX

Hostname/IP: địa chỉ IP của 3CX, VD: 192.168.9.17

Sau khi tạo SIP Trunking, chúng ta có thể kiểm tra trạng thái của trung kế này, OK (màu xanh lá cây) là kết nối thành công.

         Nhấn chọn Status> System Status> IP Trunk Status

                                                                        Hình 3. Trạng thái Trunk

 1.2 Tạo SPS Trunk trên 3CX

                                                            Hình 4. SIP Trunk trên 3CX

Select Country: Chọn “Generic”.

Select Provider in your Country: Chọn Generic SIP Trunk.

Main Trunk No: Cấu hình số trung kế chính, điền số trung kế E1. VD: 5503300

                                                                    Hình 5. SIP Trunk trên 3CX

Enter name for Trunk: Tên của SIP Trunk, TE200

Register/Server/Gateway Hostname or IP: Địa chỉ IP TE200, 192.168.9.66

Type of Authentication: Not required –IP Based

Main Trunk No: cấu hình số như Hình 3. 5503300

Destination for calls during office hours: Đích cuộc gọi trong giờ làm việc. Extension 100

Destination for calls outside office hours: Đích cuộc gọi ngoài giờ làm việc. Extension 100

 Kiểm tra trạng thái sau khi tạo SIP Trunk trên 3CX.

                                                               Hình 6. Trạng thái SIP Trunk trên 3CX

   2. Cuộc gọi đến từ E1 đến 3CX

   Trong phần này, chúng ta sẽ cấu hình cuộc gọi đến 3CX

                                                                        Hình 7. E1 to IP

 Bước 1Tạo Route từ TE200 đến 3CX

Nhấn chọn Gateway> Route Settings> Route List> Add New Route

                                                             Hình 8. Tạo Route từ E1 đến 3CX

    Simple Mode: Yes

    Route name: Đặt tên cho Route, to_3CX

    Call Source: Trunk–E1Trunk1.

   Call Destination: ServiceProvider–3CX

Bước 2. Cấu hình Inbound Route trên 3CX

                                                       Hình 9. Tạo Inbound Route trên 3CX

Name: Đặt tên, vd: from_TE200

DID/DDI: số giống với số trung kế chính. vd: 5503300

Destination for calls during office hours: vd 100 Extension

Destination for calls outside office hours: vd 100 Extension

Giờ đây, người dùng bên ngoài có thể sử dụng điện thoại di động của mình với hệ thống điện thoại 3CX bằng cách quay số 5503300. 5503300 là line number của E1 trunk trên 3CX giống với DID number trên 3CX inbound route. Cuộc gọi sẽ đến extension 100

  3. Cuộc gọi đi từ Extension 3CX qua E1

Trong phần này, chúng ta sẽ cấu hình Outbound Call cho 3CX Extensions

                                                                     Hình 10. IP to E1

Bước 1Cấu hình Route trên TE200

Nhấn chọn Gateway> Route Settings> Route List> Add New Route

                                                              Hình 11. Tạo IP to Mobile Route

      Simple Mode: Yes

      Route Name: From_3CX

      Call Comes in From: ServiceProvider–3CX

     Send Call Through: Trunk — E1Trunk1

Bước 2. Tạo Outbound Route trên 3CX

Nhấn chọn  Outbound Rules> Add

                                                            Hình 12. Tạo Outbound Route trên 3CX

Rule Name: đặt tên cho Rule, to_TE200

Calls to numbers starting with prefix: nếu nó được định cấu hình có nghĩa là bạn cần quay số tiền tố trước số của mình, trong cài đặt bạn phải gọi 5 + số bên ngoài.

Call from extension(s): số Extension nào được gọi theo Rule này, Extension 100

Route: chọn SIP Trunk, TE200

Bước 3. Đặt DOD cho 3CX Extension. VD, Extension 100 sẽ sử dụng E1 DOD 5503301 để gọi ra ngoài thông qua E1

                                                        Hình 13. Cấu hình DOD cho 3CX Extension

Bước 4. Test cuộc gọi

Bây giờ, tất cả các cuộc gọi từ 3CX sẽ được chuyển đến TE200. Chúng ta có thể sử dụng Extension  trên 3CX để gọi trực tiếp cho người dùng bên ngoài. Vd dial 513805044321. 5 là prefix trên 3CX Outbound Route.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *