Hướng dẫn cách mời người tham gia vào cuộc họp trên zoom

Mời người khác tham gia họp qua Zoom

Có rất nhiều cách để mời người tham gia vào cuộc họp trên Zoom, bạn có thể mời người khác tham gia vào cuộc họp khi cuộc họp đang diễn ra hoặc một cuộc họp đã được lên lịch. Dưới đây là hướng dẫn cách mời người tham gia vào cuộc họp trên Zoom.

Mời người tham gia vào cuộc họp khi cuộc họp

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Zoom trên máy tính

Bước 2: Bắt đầu một cuộc họp hoặc tham gia vào cuộc họp

Bước 3: Nhấn chọn Participants trên thanh điều khiển cuộc họp

Bước 4: Nhấn chọn Invite ở bên dưới của thanh Participants

Bước 5: Chọn cách mời tùy theo yêu cầu của bạn

Mời người tham gia qua Email

 1. Nhấn chọn vào tab Email
 2. Lựa chọn nhà cung cấp Email                             

 • Default Email: Email mặc định, mời người khác tham gia vào cuộc họp bằng cách sử dụng ứng dụng email mặc định cho máy tính của bạn
 • Gmail or Yahoo Mail: Mời người khác tham gia vào cuộc họp bằng cách sử dụng Website Gmail/Yahoo. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của mình.

    3. Thêm người nhận vào Email và gửi đi

Mời người tham gia bằng mục Contacts

Bước 1: Nhấn chọn vào tab Contacts

Bước 2: Lựa chọn tên người cần mời từ cửa sổ hoặc tìm kiếm từ danh bạ liên hệ

Bước 3: Nhấn chọn cá nhân mà bạn muốn mời. Bạn có thể lựa chọn nhiều liên hệ khác nhau. Sau khi lựa chọn tên của những liên hệ được chọn sẽ hiển thị màu xanh và tên của họ sẽ xuất hiện ở danh sách đầu cửa sổ.

Bước 4: Nhấp vào Invite ở góc dưới bên phải để mời

Mời người tham gia bằng URL hoặc văn bản lời mời

Nhấn chọn Copy Invite Link hoặc Copy Invitation nếu bạn muốn gửi thông tin cuộc họp nhanh chóng tới bất kì nơi đâu.

 • Copy Invite Link: Sao chép liên kết mời tham dự cuộc họp
 • Copy Invitation: Sao chép toàn bộ văn bản lời mời
 • Dán URL hay lời mời bằng Ctrl + V trên Windows, bạn cũng có thể phải chuột và nhấn chọn Paste để dán.

 

Mời người tham gia vào cuộc họp đã được lên lịch

Ứng dụng Zoom trên máy tính

Bước 1: Đăng nhập vào Zoom trên máy tính

Bước 2: Lên lịch cuộc họp

Bước 3: Nhấn chọn Meetings

Bước 4: Chọn cuộc họp mà bạn muốn mời người khác tham gia vào. Nhấn chọn Copy Invitation

Lời mời tham gia vào cuộc họp có thể được sao chép và bạn có thể dán thông tin đó vào email hoặc bất kì nơi nào khác mà bạn muốn gửi.

Mời người tham gia trên Website

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Zoom trên Website

Bước 2: Trong Menu điều hướng, nhấp chọn Meetings

Bước 3: Chọn tên cuộc họp                                     

Bước 4: Bên cạnh thời gian, có những tùy chọn bạn cần thêm vào cuộc họp của bạn.

 • Nếu bạn chọn Google Calendar hay Yahoo Calendar nó sẽ tự động tạo sự kiện lịch trong dịch vụ email cụ thể mà bạn chọn.
 • Nếu bạn chọn vào Outlook Calendar, thao tác này sẽ tạo tệp .ics mà bạn nhập vào lịch outlook của mình.

Bước 5: Bạn cũng có thể sao chép thủ công thông tin cuộc họp bằng cách nhấn chọn Copy Invitation.

 • Nếu bạn chọn Copy Invitation một cửa sổ window khác sẽ được mở trên văn bản mời cuộc họp.
 • Nhấn chọn Copy Meeting Invitation
 • Bạn cũng có thể copy lời mời và gửi nó thông qua email hoặc qua bất kì phương tiện nào khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *