Hướng Dẫn Cấu Hình Kết Nối Giữa 2 Gateway TA800 Và TG400

Giới thiệu

– Hướng dẫn này cho biết cách kết nối cổng Yeastar TA FXS với TG.

  • Hướng dẫn của bài viết này đã được thử nghiệm với TA800 và TG400.
    – Hai chế độ có sẵn để kết nối TA và TG:
    + Chế độ đăng ký( register)
    + Chế độ nhà cung cấp dịch vụ (Provider)
    * Bạn chỉ cần chọn một chế độ để đạt được kết nối.

Mục tiêu:

Sau khi kết nối TA800 và TG400, extension FXS sẽ được mở rộng trên TG. Sau khi kết nối TA800 và TG400, bạn có thể thực hiện được các bước sau:

1. Nhận cuộc gọi trong nước trên điện thoại analog từ trung kế GSM trên Cổng nối TG.
2. Thực hiện cuộc gọi đi từ điện thoại analog bằng cách sử dụng trung kế trên TG Gateway.

Mô tả:

1. Địa chỉ IP của TG400: 192.168.6.233, version: 53,18.0,45.
2. Địa chỉ IP của TA800: 192.168.6.229, version: 41.19.0.16.

Chuẩn bị:

– Cổng TA FXS (TA800) cho nhận DHCP trong mạng của bạn để có được cài đặt mạng hợp lệ (ví dụ: địa chỉ IP, địa chỉ Subnetmask, địa chỉ Gateway và địa chỉ DNS) theo mặc định.
– Trước khi kết nối TA800 với TG400, chúng tôi khuyên bạn nên đặt IP tĩnh cho TA800 để đảm bảo kết nối ổn định.

Các bước để đặt IP tĩnh cho TA800:
1. Kết nối một điện thoại tương tự với các cổng FXS đầu tiên trên TA800.
2. Quay số “***” để vào menu giọng nói.
3. Bấm “1” để kiểm tra địa chỉ IP.
4. Mở trình duyệt và nhập địa chỉ IP của TA800 để truy cập TA800.
5. Đăng nhập TA800 và vào System→Network Preferences→LAN Settings, disable DHCP and choose Static IP Address mode, tắt DHCP và chọn chế độ Địa chỉ IP tĩnh, định cấu hình mạng LAN, lưu và áp dụng các thay đổi, khởi động lại TA800 để có hiệu lực.

Cài đặt thẻ SIM trên TG400

Có 4 khe cắm GSM ở mặt trước hỗ trợ bạn cắm “nóng” thẻ GSM. Bạn có thể chèn thẻ GSM vào khe cắm. Sau đó, bạn nên khởi động lại mô-đun GSM theo cách thủ công bằng cách đi tới trang Gateway -> Mobile List -> Mobile List, and click accordingly Reboot button.

Sau khi bạn khởi động lại mô-đun GSM, thẻ GSM sẽ được kích hoạt, sau đó kiểm tra trạng thái GSM trong Trạng thái -> Trạng thái hệ thống -> Trạng thái trung kế, như bạn có thể thấy, trạng thái GSM sẽ ở chế độ Chờ để sử dụng.

Chế độ Register

Nếu bạn chọn chế độ port register, các cổng FXS sẽ được đăng ký làm Tài khoản SIP của TG400.
Ở đây chúng tôi tạo 4 tài khoản SIP khác nhau trên TG400 và đăng ký 4 port FXS vào 4 tài khoản SIP. Các điện thoại tương tự được kết nối với 4 cổng FXS trên TA800 sẽ có thể thực hiện và nhận cuộc gọi thông qua các trung kế GSM của TG400.

Bước 1. Tạo tài khoản SIP
Đường dẫn TG400 : Gateway -> VoIP Settings -> VoIP Trunk -> Add VoIP Trunk
Tạo tài khoản SIP trên TG400. Ví dụ, chúng tôi lấy tài khoản 20001.

Nhấp vào Save và áp dụng các thay đổi, tài khoản được tạo trên TG400.
Tạo 3 tài khoản SIP khác theo cùng một cách.

Bước 2. Cấu hình một máy chủ VoIP trên TA800.
Đường dẫn: Gateway→VoIP Settings→VoIP Server Settings.
Có 4 Mẫu máy chủ VoIP, hãy chỉnh sửa mẫu đầu tiên, đảm bảo cài đặt Chế độ đăng ký của máy chủ VoIP này ở chế độ port register.

Tên máy chủ: TG400
Loại: SIP
Vận chuyển: UDP
Tên máy chủ / IP: điền địa chỉ IP TG400, 192.168.6.233
Tên miền: điền địa chỉ IP TG400, 192.168.6.233
Chế độ đăng ký: Port Register

Bước 3. Chỉnh sửa Dial Pattern Template
Đường dẫn mẫu mẫu quay số : Gateway→VoIP Settings→Dial Pattern Template
Mẫu quay số mặc định được đặt là “.”, Cho phép bạn quay số bất kỳ số nào. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ vẫn cài đặt mặc định. Bạn có thể thay đổi nó theo môi trường của bạn.

Bước 4. Port Register FXS tới TG400.

Đường dẫn: Gateway→Port List→Port List
Tại đây, chúng tôi đăng ký cổng FXS 1 đến tài khoản SIP 20001 (được tạo trên TG400).

Số ID người gọi: số tài khoản SIP là số bạn đã tạo trên TG400, 20001.

Máy chủ VoIP :  chọn TG400 (1), mẫu máy chủ VoIP được định cấu hình ở Bước 2.

Tên người dùng: tên người dùng Tài khoản SIP trên TG400, 20001.

Tên xác thực: tên xác thực trên TG400, 20001.

Mật khẩu:  mật khẩu xác thực của Tài khoản SIP trên TG400, pincode20001.

Mẫu mẫu quay số:  chọn mẫu quay số, DialPotypeTemplate1 (1).

Số DID: Số tài khoản SIP trên TG400, 20001.

*Lưu và áp dụng các thay đổi và bạn sẽ thấy trạng thái cổng là Đăng ký trực tuyến trên trang “Trạng thái cổng”.

Đường dẫn : Status→System Status→FXS Port Status

Bây giờ, bạn đã đăng ký cổng FXS 1 vào tài khoản SIP 20001 trên TG400.
Đăng ký 3 cổng FXS khác theo cùng một cách.

Bước 5. Thiết lập định tuyến IP sang di động trên TG400 cho các cuộc gọi đi
Để thực hiện các cuộc gọi đi qua TG400, bạn cần thiết lập route IP to mobile. Tại đây, chúng tôi tạo một định tuyến IP to Mobile trực tuyến cho tài khoản SIP FXS01, cho phép tài khoản thực hiện các cuộc gọi đi qua GSM trunk1.

Đường dẫn: Gateway -> Routes Settings -> IP to Mobiles -> Add IP to Mobile Route

Nhấp vào Save và Apply, điện thoại được kết nối với cổng FXS 1 trên TA800 sẽ có thể thực hiện các cuộc gọi đi qua trung kế GSM 1.
Bạn có thể gán trung kế GSM 2 cho Tài khoản SIP 20002 với cùng một phương thức.

Bước 6. Thiết lập tuyến Di động tới IP trên TG400 cho các cuộc gọi đến
Để nhận các cuộc gọi đến, bạn cần thiết lập tuyến đường Di động đến IP IP trên TG400.
Ở đây, chúng tôi tạo một tuyến Di động đến IP trực tuyến để định tuyến các cuộc gọi đến từ trung kế GSM 1 đến cổng TA FXS 1. Khi cuộc gọi đến cổng FXS 1, điện thoại được kết nối với cổng sẽ đổ chuông.
Đường dẫn: Gateway -> Routes Settings -> Mobile to IP -> Add Mobile to IP Route

Service Provider Mode

Nếu bạn chọn chế độ Provider Mode để kết nối TA800 và TG400, cổng FXS sẽ được đăng ký làm trung kế SIP/IAX của nhà cung cấp dịch vụ với TG. Một thân cây SPS/SPX cho TA cũng nên được tạo trên TG. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng giao thức SIP, định cấu hình một máy chủ VoIP làm chế độ Nhà cung cấp dịch vụ trên TA800 và tạo một trung kế SIP của Nhà cung cấp dịch vụ trên TG400.

Bước 1. Tạo máy chủ VoIP của nhà cung cấp dịch vụ trên TA800. 
Chế độ nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là kết nối ngang hàng. Đó là kết nối dựa trên IP và không yêu cầu TA800 để đăng ký với TG400. Bạn cần tạo máy chủ / Trunk VoIP của Nhà cung cấp dịch vụ trên cả TA800 và TG400.

Đường dẫn: Gateway -> VoIP SettingsVoIP Server Settings

Tên máy chủ: TG400
Type: SIP
Transport: UDP
Tên máy chủ / IP: điền địa chỉ IP của TG400, 192.168.6.233:5060
Tên miền: điền địa chỉ IP của TG400.
Chế độ đăng ký: Nhà cung cấp dịch vụ

Bước 2. Gán cổng FXS trên TA800 cho Máy chủ VoIP của nhà cung cấp dịch vụ.
Đừng quên đặt Số ID người gọi và số DID cho cổng FXS, để TG400 sẽ biết nơi các cuộc gọi sẽ được định tuyến. Ở đây chúng tôi đặt Số ID người gọi và số DID là 20001.

 

Sau khi hoàn tất cấu hình, bạn có thể chuyển đến Status -> System Status -> FXS Ports Status  để kiểm tra trạng thái.

 

Bước 3 . Tạo một nhà cung cấp dịch vụ VoIP Trunk trên TG400

Đường dẫn: Gateway -> VoIP Settings -> VoIP Trunk -> Add VoIP Trunk

Trunk Type: nhà cung cấp dịch vụ
Type: SIP
Provider Name: TA800
Hostname / IP: điền vào địa chỉ IP của TA800: 192.168.6.229.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái Trunk VoIP qua Trạng Status-> System Status -> Trunk Status.

 

Bước 4. Thiết lập IP thành tuyến di động trên TG400 cho các cuộc gọi đi
Để thực hiện các cuộc gọi đi qua TG400, bạn cần thiết lập IP IP thành tuyến Mobile Mobile. Ở đây, chúng tôi tạo một tuyến IP IP đến Mobile trực tuyến cho trung kế Nhà cung cấp dịch vụ và chọn một đường truyền GSM 1 để sử dụng.

Đường dẫn: Gateway -> Routes Settings -> IP to Mobile-> Add IP to Mobile Route

Simple mode: Không có
Inbound caller Pattern: ID người gọi của FXS1: 20001
Call source: Chọn Trunk VoIP trỏ đến TA800: SPS – TA800.
Call destination: Chọn Di động – GSM1.

Nhấp vào Save và áp dụng, giờ đây, điện thoại tương tự được kết nối với FXS1 có thể thực hiện các cuộc gọi đi qua trung kế GSM 1.

*Bạn có thể thiết lập cho các cổng FXS khác theo cách tương tự.
Bước 5. Cài đặt tuyến di động tới IP trên TG400 cho các cuộc gọi đến. 

Để nhận được các cuộc gọi đến, bạn cần thiết lập tuyến đường di động di động đến IP trực tuyến trên TG400. Ở đây chúng tôi đặt tuyến cuộc gọi đến đến trung kế của Nhà cung cấp dịch vụ.

Đường dẫn: Gateway -> Routes Settings -> Mobile to IP -> Add Mobile to IP Route

Simple Mode:  Không có
Call Source: Chọn Di động
Call Destination: Đường truyền VoIP kết nối với
Hotline: SPS – TA800: số DID của FXS1: 20001
Bây giờ các cuộc gọi đến từ trung kế GSM 1 sẽ đến điện thoại analog được kết nối với Cổng TA800 FXS 1.

                                    Chúc Các Bạn Thành Công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *