HIỂU VỀ CÀI ĐẶT PBX NAT

Tổng Quát

Giới thiệu chung

Network Address Translation (NAT) là  một kỹ thuật cho phép một hoặc nhiều địa chỉ IP Private chuyển đổi sang một hoặc nhiều địa chỉ IP Public. Nó đã trở thành một công cụ phổ biến và thiết yếu trong việc bảo tồn không gian địa chỉ toàn cầu trước tình trạng cạn kiệt địa chỉ IPv4. Một địa chỉ IP có thể định tuyến Internet của cổng NAT có thể được sử dụng cho toàn bộ mạng private.

PBX NAT

Scenario ( Tình Huống )

Về tổng đài, cài đặt NAT chỉ hoạt động cho các gói SIP. Thông thường, khi bạn cần sử dụng Remote Extension từ xa, cài đặt NAT là bắt buộc nếu PBX của bạn được kết nối sau router. Nếu PBX được kết nối trực tiếp với IP Public. Không cần thiết phải cấu hình NAT.

Cài đặt NAT của PBX làm gì?

Cài đặt NAT sẽ sửa đổi những gì?

Thông thường, 2 loại gói SIP mà chúng ta thường nói đến sẽ được sửa đổi – INVITE và 200 OK. Như trong các trường hợp thực tế, 2 loại này thường có liên quan.

Hãy lấy gói INVITE làm ví dụ để xem địa chỉ IP và cổng tiêu đề nào trong gói SIP sẽ được sửa đổi. 2 tiêu đề chính là những tiêu đề chúng tôi gặp phải với các vấn đề trong các trường hợp thực tế:

  • Contact Header URI
  • SDP Connection Information IP

Và gói 200 Ok cũng tương tự:

  • Contact Header URI
  • SDP Connection Information IP

Các headers làm gì trong các cuộc gọi SIP?

Contact Header

Contact header chứa SIP URI của người gọi, mà bên được gọi có thể sử dụng để gửi các future requests Đó là các yêu cầu thuộc cùng một hộp thoại, chẳng hạn như các thông điệp lại INVITE, BYE và ACK. 

Hãy xem cách Contact được sử dụng trong các tin nhắn cụ thể:

Trong quá trình thiết lập phiên SIP, người gọi gửi một INVITE, bao gồm Contact header có chứa URI của người gọi, thông báo theo cách này, bên được gọi về nơi gửi future BYE Request nếu họ quyết định hủy cuộc gọi hoặc e-INVITE nếu họ muốn thương lượng lại phiên.

Khi người nhận nhận được INVITE ban đầu, họ sẽ xử lý nó và cuối cùng gửi lại 200 phản hồi OK. Trong 200 OK đó, bên được gọi có cơ hội bao gồm Contact header của riêng họ cho phép người gọi biết nơi gửi các future requests Đặc biệt, người gọi cần biết thông tin liên hệ của bên được gọi để gửi lại ACK acknowledges/confirms đã nhận 200 OK và hoàn tất thiết lập phiên.

Tin nhắn ACK này hiện có thể truyền trực tiếp đến người nhận bằng cách bỏ qua tất cả các proxy trên đường đi.Tuy nhiên, hành vi này có thể bị ghi đè nếu cấu hình định tuyến hoặc thiết bị chỉ định khác hoặc nếu tiêu đề “tuyến đường ghi” được sử dụng (được thêm vào trong một yêu cầu bởi proxy muốn ở lại trong đường dẫn SIP cho yêu cầu trong tương lai trong hộp thoại đó ).

Trong các trường hợp thực tế, vấn đề Contact header sẽ dẫn đến sự cố phổ biến là “treo máy sau khoảng 30 giây”

Trong ví dụ sau, tiện ích mở rộng từ xa gọi tiện ích mở rộng khác trong mạng local.

Đầu tiên, hãy xem khoảng thời gian từ khi trả lời đến khi cúp máy là 32 giây. Thông thường, 200 OK trong cuộc gọi SIP đại diện cho câu trả lời. BYE, CANCEL gói có nghĩa là treo lên.

Nhật ký PCAP được ghi lại trên PBX:

Như bạn thấy, và nếu biết luồng cuộc gọi SIP tốt. Bạn sẽ biết 200 gói tin OK là bất thường.

Sau đó, chúng tôi tìm thấy địa chỉ IP của tiêu đề Liên hệ trong 200 OK là địa chỉ IP riêng. Đối với mặt từ xa, nó không phải là một địa chỉ có thể truy cập được trên Internet. Vì vậy, cuộc gọi sẽ bị treo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *