HƯỚNG DẪN KẾT NỐI YEASTAR TG GATEWAY VỚI YEASTAR S-SERIES IP PBX

 I. Giới thiệu

Hướng dẫn này chỉ ra cách kết nối tổng đài Yeastar S series với TG GSM VoIP Gateway thông qua SIP trunking. Ở đây chúng tôi sẽ lấy TG800 làm ví dụ. Và cấu hình tương tự sẽ áp dụng cho các dòng máy TG khác.

1. Mục tiêu

 • Thực hiện các cuộc gọi đi từ Yeastar S-Series IP PBX (ví dụ: S100) qua GSM Trunk của TG800 trực tiếp.
 • Nhận cuộc gọi từ GSM Trunk của TG800 tại Yeastar S-Series IP PBX.

2. Sự miêu tả

 • Địa chỉ IP của Yeastar S100: 192.168.9.130
 • Địa chỉ IP của TG800: 192.168.9.122

 II. Kết nối Yeastar S-Series IP PBX và TG800 bằng đường trục SIP

1. Tạo trung kế SIP của nhà cung cấp dịch vụ trên Yeastar S-Series IP PBX

Setting=>PBX=>Trunks

Điền IP của TG800 vào trường “Hostname / IP”.

Sau khi SaveApply các thay đổi, bạn sẽ thấy trunk có dấu tick màu xanh lá trong‍ “Trunk Status”.

‍PBX Monitor=> Trunks

2. Tạo đường truyền VoIP trên TG800

Gateway=> VoIP Settings=> VoIP Trunk=> Add VoIP Trunk

Chọn chế độ “Service Provider” (nhà cung cấp dịch vụ) và điền vào địa chỉ IP Yeastar S-Series IP PBX.

 • Trunk Type: Service Provider
 • Provider Name: S100
 • Hostname/IP:168.9.130

Sau khi Save Apply các thay đổi, bạn sẽ thấy Trunk là ‍ “Registered”  (OK) trong “Line Status”.

Status>System Status>Trunk Status

III. Định tuyến – IP tới Mobile (Di động)

Trong phần này, chúng tôi sẽ cấu hình cài đặt cho cuộc gọi đi từ Yeastar S-Series IP PBX thông qua TG800.

1. Tạo Outbound Route trên Yeastar S-Series IP PBX

Setting>PBX>Call Control>Outbound Routes

Chọn SIP trunk “TG800” và thiết lập rule cho Outbound (gọi ra) như hình minh họa, cho phép người dùng quay bất kỳ số nào nhiều hơn 1 chữ số.

 • Dial Pattern: X.
 • Seleted Trunk: TG800 (SIP-Peer)

2. Tạo Mobile Group trên TG800

Có nhiều kênh GSM được cài đặt trong TG800 cho các cuộc gọi đi.

Đây là một ví dụ: Khách hàng muốn gọi trực tiếp các số bên ngoài của Yeastar S-Series IP PBX qua TG800, TG800 nên định tuyến cuộc gọi qua GSM Trunk ít được sử dụng nhất.

Gateway=>Mobile List=>Mobile Group

Trong ví dụ này, chúng ta cần chọn tất cả các kênh GSM ở bên phải, đối với mục Strategy, chúng ta có thể chọn chế độ ‍ “Balance” (Cân bằng).

Save Apply các thay đổi.

3. Tạo “IP to Mobile”

Gateway=> Routes Settings=> IP to Mobile

 • Simple Mode: No
 • Chọn “Simple Mode” thành “No”, bạn sẽ thấy các cài đặt nâng cao.
 • Call Source: SPS-S100
 • Call Destination: Mobile Group – All_GSM

Cài đặt mặc định “X.” cho Outbound Dial Pattern cho phép người dùng gọi bất kỳ số bên ngoài nào có nhiều hơn 1 chữ số mà không bị hạn chế.

SaveApply các thay đổi, sau đó bạn có thể thực hiện các cuộc gọi đi từ Yeastar S-Series IP PBX qua TG800 trực tiếp.

Ngoại trừ Mobile Group được chọn làm Call Destination, bạn cũng có thể chọn một cổng GSM theo yêu cầu.

Mặc dù bạn có thể chú ý đến cách cấu hình một số tuyến đường IP to Mobile” với các Call Destination khác nhau. Tình huống là chọn cổng GSM cụ thể để quay số. Về cơ bản, cuộc gọi yêu cầu được gọi qua cổng GSM 1 nếu số được gọi bắt đầu bằng 180; số bắt đầu bằng 136 đến cổng GSM 2; số bắt đầu bằng 186 đến cổng GSM 3, v.v. Sau đó, vui lòng tham khảo hướng dẫn này:  How-to-Understand-the-IPtoMobile-Route-of-TG-gateway

IV.  Định tuyến – Mobile tới IP

Trong phần này, chúng tôi sẽ cấu hình cài đặt cho cuộc gọi đến Yeastar S-Series IP PBX thông qua TG800.

1. Tạo “Mobile tới IP” trên TG800

 Gateway=> Routes Settings=> Mobile to IP

 • Simple Mode: No 
 • Chọn “Simple Mode” thành “No”, bạn sẽ thấy các cài đặt nâng cao.
 • Call Source: Di ​​động — GSM1. Bạn có thể chọn bất kỳ dòng GSM hoặc nhóm di động nào. Ở đây chúng tôi chọn GSM1 làm ví dụ.
 • Call Destination: SPS-S100. Tất cả các cuộc gọi từ GSM1 sẽ được gửi đến Yeastar S-Series IP PBX qua  Trunk này.
 • Hotline: Điều này có nghĩa là cung cấp số DID 9999 đến SIP Trunk.

2. Tạo Inbound Route (gọi đến) trên Yeastar S-Series IP PBX

Setting=>PBX=>Call Control=>Inbound Routes

 • Route Name: TG800_To_S100
 • DID Number: Số DID phải giống với số Hotline mà bạn đặt trong tuyến Mobile to IP của TG.
 • Selected Trunks: TG800, được tạo trên Yeastar S-Series IP PBX kết nối với TG800.
 • Destination: IVR-6500. Cuộc gọi có DID là 9999 sẽ đến IVR-6500

3. Gọi đến Yeastar S-Series IP PBX qua TG800

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra các cuộc gọi đến cho Yeastar S-Series IP PBX. Nếu bạn quay số GSM1 trên TG800, cuộc gọi sẽ được chuyển đến IVR trên Yeastar S-Series IP PBX.

Lưu ý: Nếu không cài đặt Hotline cho tuyến Mobile to IP trên TG800, khi bạn quay số GSM Trunk trên TG, một nhạc chuông sẽ được nghe sau khi cuộc gọi được kết nối. Sau đó, bạn quay số để đến Yeastar S-Series IP PBX IVR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *