Hệ thống phát sóng DECT IP Yealink W80

Hệ thống phát sóng DECT IP Yealink W80

 • thực hiện cuộc gọi ổn định và khả năng chuyển vùng liền mạch
 • Lên đến 100 cuộc gọi song song
 • Lên đến 30 trạm gốc
 • Lên đến 100 thiết bị cầm tay
 • Lên đến 100 tài khoản SIP
 • Hỗ trợ XML / LDAP / Danh bạ từ xa
 • Hỗ trợ Thư mục Xsi
 • Phạm vi phủ sóng vô tuyến DECT lên đến 50m trong nhà và 300m ngoài trời
 • Công nghệ DECT: Công nghệ Yealink DECT dựa trên CAT-iq2.0, trong đó tập trung vào VoIP âm thanh chất lượng cao (băng rộng), cũng như các ứng dụng dữ liệu tốc độ bit thấp. Nhưng chúng tôi không tương thích với bất kỳ thiết bị DECT của bên thứ ba (trạm gốc, thiết bị cầm tay, v.v.).
 • Hỗ trợ Opus
 • Hỗ trợ PoE
 • Tương thích với Yealink W56H / W53H (phiên bản x.83.0.90 trở lên), CP930W (phiên bản 87.83.0.60 trở lên) và DD Phone (phiên bản 66.84.0.115 trở lên)