Dinstar Session Border Controller SBC3000

Dinstar Session Border Controller SBC3000

  • Hỗ trợ lên đến 2000 phiên SIP đồng thời
  • Hỗ trợ WebRTC2SIP để biến ứng dụng khách WebRTC thành điện thoại có hỗ trợ âm thanh
  • Hỗ trợ chuyển tiếp 2000 cuộc gọi trên media và chuyển mã 1200 cuộc gọi trên media và fax
  • Chống tấn công ba lần, tường lửa VoIP nhúng, ngăn chặn các cuộc tấn công DoS và DDoS
  • Giới hạn băng thông và danh sách trắng & danh sách đen động
  • VLAN, IPSec, QoS, tuyến tĩnh, truyền tải NAT
  • Nhập và xuất dữ liệu cấu hình và nâng cấp từ xa
  • Giao diện web thân thiện với người dùng, nhiều cách quản lý
  • Tính khả dụng cao 1+1 với hai SBC, bộ nguồn kép có thể thay thế