Dinstar Session Border Controller SBC300

Dinstar Session Border Controller SBC300

  • Hỗ trợ lên đến 50 phiên SIP và 50 phiên chuyển mã đồng thời
  • Hỗ trợ WebRTC2SIP để biến ứng dụng khách WebRTC thành điện thoại có âm thanh
  • Trung kế SIP & quy tắc định tuyến linh hoạt để truy cập IMS
  • Tường lửa VoIP nhúng, ngăn chặn các cuộc tấn công DoS và DDoS
  • Giới hạn băng thông và danh sách trắng & danh sách đen động
  • QoS, tuyến tĩnh, truyền qua NAT
  • Nhập và xuất dữ liệu cấu hình và nâng cấp từ xa
  • Giao diện web thân thiện với người dùng, nhiều cách quản lý