Điện thoại VoIP cho khách sạn Fanvil H5

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H5

  • 1 Tài khoản SIP
  • 6 phím cấu hình chức năng
  • 1 cổng USB
  • Hỗ trợ nguồn qua PoE
  • Màn hình màu 3.5″ có đèn nền