Điện thoại IP Grandstream GRP2616

Điện thoại IP Grandstream GRP2616

  • Âm thanh HD, thiết bị cầm tay và loa ngoài có hỗ trợ âm thanh băng thông rộng
  • 6 phím line với tối đa 6 tài khoản SIP
  • Màn hình LCD kép với Phím BLF kỹ thuật số
  • Bảo vệ cấp doanh nghiệp bao gồm khởi động an toàn, hình ảnh chương trình cơ sở kép và lưu trữ dữ liệu được mã hóa