Điện thoại IP Grandstream GRP2601 (P)

Điện thoại IP Grandstream GRP2601 (P)

  • 2 tài khoản SIP, 2 line
  • Quản lý và cài đặt thiết bị trực tuyến GDMS
  • Hội nghị âm thanh 5 chiều cho các cuộc gọi hội nghị dễ dàng
  • Được trang bị công nghệ tấm chắn tiếng ồn để giảm thiểu tiếng ồn xung quanh