Điện thoại IP Fanvil X4 / X4G

Điện thoại IP Fanvil X4 / X4G

  • Hỗ trợ 4 tài khoản SIP
  • Chất lượng âm thanh HD
  • Màn hình màu phân giải cao
  • 2 cổng mạng Gigabit
  • 30 phím DSS
  • Nhiều góc nhìn có thể đổi