DECT Repeater Yealink RT30

DECT Repeater Yealink RT30:

  • Tương thích với DECT CAT-iq 2.0
  • Tương thích với trạm gốc IP Yealink W60B/W52 DECT
  • Lên đến 6 bộ lặp cho mỗi trạm gốc
  • Có thể sắp xếp tối đa 2 bộ lặp lại theo tầng
  • Liên kết tự động
  • Giọng nói HD
  • Thiết lập cắm và chạy
  • Đèn LED hiển thị trạng thái rõ ràng
  • Thiết kế trang nhã