Hướng dẫn chia tải các cuộc gọi vào cho nhiều tổng đài ip

Chia tải trên tổng đài ip

Yêu cầu đặt ra: Nhu cầu đầu số hotline khách hàng chỉ có duy nhất, nhưng lưu lượng cuộc gọi vào quá lớn, Nhiều thời điểm 1 tổng đài sẽ không xử lý được. Người quản trị tổng đài sẽ xây dựng nhiều tổng đài để chia tải cuộc gọi xử lý trên nhiều tổng đài. Giảm rủi ro chạy trên 1 tổng đài.

Giải pháp chia tải các cuộc gọi trên tổng đài ip

 • Sử dụng SBC tiếp nhận và phân tải cho 2 hoặc nhiều tổng đài khác nhau.
 • Cơ chế phân tải theo tỉ lệ, hoặc cơ chế dự phòng khi tổng đài có sự cố.
 • Bảo mật bằng các rules trên SBC, tránh việc tấn công trực tiếp vào tổng đài.
 • Giải rủi ro khi xử lý tài nguyên trên 1 tổng đài mà không có cơ chế backup.
 • Tạo nhiều profile giao tiếp với bên ngoài internet (port kết nối voip provider, port register …)
 • Tạo nhiều domain ảo, nhằm xác thực register như bộ lọc (ví dụ : regiter với domain : tongdaicongtya123.com.vn mặc dù tên domain này không tồn tại) vì thế chỉ người dùng biết domain này mới đăng ký được.
 • Chia tải gọi ra nếu có nhiều đường SIPtrunk, analog trunk, GSM trunk ….

Mô hình giải pháp chia tải tổng đài

Mô tả hoạt động chi tải

 • Đầu số hotline được kết nối với nhà mạng trực tiếp qua SBC.
 • SBC giao tiếp với tất cả tổng đài nội bộ bên trong (SIP Trunking).
 • SBC chia tải cuộc gọi inbound từ nhà mạng đến các tổng đài theo tỉ lệ, như mô hình trên là 50%/ippbx (Tỉ lệ mình có thể chỉnh sửa).
 • Đảm bảo phần cứng SBC, cần trang bị 2 SBC giống nhau, để chạy HA. Free license.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *