CÁCH KẾT NỐI GRANDSTREAM UCM VỚI TỔNG ĐÀI YEASTAR S-SERIES

A. Giới thiệu

Trong bài viết này cung cấp hướng dẫn cấu hình từng bước về cách kết nối Grandstream UCM6102 và S-Series PBX. Sử dụng tổng đài Yeastar S100 làm ví dụ, cấu hình tương tự có thể được áp dụng trên các dòng Yeastar S-Series PBX.

Với hướng dẫn từng bước, bạn có thể đạt được:

     – Thực hiện cuộc gọi từ phía UCM đến IVR của S-Series PBX hoặc các điểm đến khác.

     – Thực hiện cuộc gọi đi từ phía UCM thông qua trung kế của S-Series PBX.

     – Nhận cuộc gọi từ UCM tại phía S-Series PBX. 

Firmware version

 •  Yeastar S100: 30.10.0.28
 • Grandstream UCM6102: 1.0.18.12 

Miêu tả

Sau khi hoàn tất việc cắm nguồn và dây Ethernet cho tổng đài Yeastar S100 và Grandstream UCM6102. Đăng nhập vào giao diện web của 2 tổng đài trên bắt đầu quá trình thiết lập.

 • Địa chỉ IP của Yeastar S100: 192.168.9.208
 • Địa chỉ IP của Grandstream UCM1602: 192.168.7.214

B. Cấu hình 

  1. Tạo một VoIP Trunk trên Yeastar S100

 Nhấn chọn Gateway> VoIP Settings> VoIP trunk> Add VoIP Trunk.

Chọn chế độ “Peer Trunk” , điền Tên máy chủ / IP bằng địa chỉ IP của UCM6102

 • Trunk Type: Peer Trunk
 • Template: General
 • Transport: UDP
 • Hostname/IP: Địa chỉ IP của UCM6102: 192.168.7.214
 • Domain: Trường này giống với Tên máy chủ / IP.

   2. Tạo một VoIP Trunk trên UCM6102 đến S100

Nhấn chọn Extension/Trunk> VoIP Trunks> Add SIP Trunk

 • Type: Peer SIP trunk
 • Hostname: địa chỉ IP của Yeastar S100: 192.168.9.208

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký trên màn hình S100 PBX

  3. Tạo số máy lẻ trong UCM6102

Nhấn chọn Extensions/Trunk> Extensions> Add

Điền số máy lẻ và mật khẩu trên Điện thoại IP bạn sử dụng:

  4. Tạo Routing Rules cho cuộc gọi từ S100 đến UCM6102

Tạo Outbound Route trên S100

 • Pattern: 9
 • Strip: 1
 • Member Trunks: TO_UCM6102 (SIP-PEER)
 • Member Extensions: 1003, chọn số máy lẻ mà bạn cho phép gọi ra qua đường trục SIP

Tạo một Inbound Route trên UCM6102

Pattern: _X.

Default Destination: Extension/2003

  5. Tạo Routing Rules cho cuộc gọi từ UCM đến S100

Tạo Inbound Route trên S100

Member Trunks: To_UCM6102(SIP-Peer)

Destination: IVR-6500

 • Nếu bạn muốn quay số mở rộng của S100, bạn có thể thử làm theo hướng dẫn: DID insturction
 • Nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi bên ngoài qua trung kế của S100, bạn có thể cần phải cấu hình điểm đến như trong tuyến đường đi.

Member Trunks: To_UCM6102(SIP-Peer)

Destination: Outbound Route-Routeout

* Lưu ý: Nên đặt trước lộ trình đi trên S-series. Bất kỳ nghi ngờ nào về cài đặt tuyến đường đi, vui lòng xem hướng dẫn sau https://help.yeastar.com/en/s-series/topic/add_outbound_route.html

Tạo Outbound Route trên UCM6102

 • Pattern: _X.
 • Enable Filter on Source Caller ID
 • Available Extensions/Extension Groups: 2003
 • Trunk: SIPTrunks-S100
 • Strip: 1
 • Prepend: 8 (Nếu bạn muốn gọi 6500, bạn cần quay số 86500.)

Ghi chú

1) Vui lòng lưu và áp dụng các thay đổi trên giao diện của UCM6102. Nếu không, tất cả các cấu hình sẽ không có hiệu lực.

2) Nếu bạn không cần đặt điều kiện thời gian cho tuyến đường đi / đến, chỉ cần giữ cài đặt mặc định. Nếu không, bạn có thể gặp sự cố cuộc gọi thất bại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *