Bộ thiết bị hội nghị Yealink CP960-UVC30

Bộ thiết bị hội nghị Yealink CP960-UVC30

  • Bộ thiết bị hội nghị Yealink CP960-UVC30 bao gồm: điện thoại hội nghị Yealink CP960, máy ảnh Yealink UVC30 UHD 4K
  • Trải nghiệm Zoom Rooms tự nhiên
  • Trải nghiệm cuộc họp với chất lượng âm thanh và video vượt trội
  • Triển khai đơn giản và dễ dàng sử dụng