Bộ phát tín hiệu Yealink W80B

Bộ phát tín hiệu Yealink W80B:

  • Bàn giao và chuyển vùng liền mạch
  • Lên đến 100 cuộc gọi song song, 30 trạm gốc, 100 thiết bị cầm tay, 100 tài khoản SIP
  • Hỗ trợ XML / LDAP / Danh bạ từ xa
  • Hỗ trợ Thư mục Xsi
  • Phạm vi phủ sóng vô tuyến DECT lên đến 50m trong nhà và 300m ngoài trời
  • Công nghệ DECT
  • Hỗ trợ Opus
  • Hỗ trợ PoE
  • Tương thích với điện thoại Yealink W56H / W53H